Các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế

bạn đang tìm hiểu về các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế ?

bạn cần hiểu về tiền quốc gia ?

  1. Tiền tệ quốc tế ( International currency)

Là tiền tệ tập thể của các khu vực hoặc tổ chức kinh tế – tài chính quốc tế

Ví dụ: đồng Euro của EC (European community) và đồng SDR của IMF ( International monetary fund)

 

Mục lục

 

  1. Tiền tệ quốc gia (National currency)

Các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế
Các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế

Là đồng tiền của từng quốc gia riêng biệt như USD của Mỹ, JPY của Nhật, VND của Việt Nam,.. trong cơ chế tỉ giá thả nổi, tiền quốc gia không ổn định, hoặc thường lên giá như: JPY, CHF,.. hoac ự thường xuống giá như: USD, GBP, VND…

Trong thời đại hiện nay, do đồng tiền quốc tế ít phổ biến trong thanh toán, vì vậy tiền tệ quốc gia của các nước công nghiệp phát triển được sử dụng rộng rãi trong thanh toán và tín dụng quốc tế theo nguyên tắc thỏa thuận giữa 2 bên hay nhiều bên, tùy theo thực lực kinh tế của mỗi nước trong thị trường thế giới

  1. Tiền thanh toán (Payment currency)

Là tiền tệ người mua dùng để trả cho người bán, con nợ dùng để trả cho chủ nợ

Thường trong thanh toán quốc tế người ta dùng ngoại tệ mạnh để thanh toán

Ví dụ: USD (Mỹ), GBP (Anh), JPY (Nhật), CAD ( Canada),…

  1. Tiền tính toán (account currency)

Là tiền tệ dùng để thể hiện giá cả, tính toán tổng giá trị của hợp đồng

Người bán và người mua có quyền tự mình lựa chọn và 2 bên cùng thống nhất với mình

Do sức mua cao và tương đối ổn định của USD, GBP, JPY… nên trong các hợp đồng người ta thường lựa chọn các loại tiền này làm tiền tính toán.

Đọc thêm tại :https://posindonesia.vn/