CÁCH TÍNH CƯỚC HÀNG KHÔNG

CÁCH TÍNH CƯỚC HÀNG KHÔNG (AIR) CHO HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Những mặt hàng được gửi đi Indonesia

Hàng hoá chuyên chở có thể phải chịu cước theo trọng lượng nhỏ và nặng, theo thể tích hay dung tích chiếm chỗ trên máy bay đối với hàng hoá nhẹ và cồng kềnh, theo trị giá đối với những loại hàng hoá có giá trị cao trên một đơn vị thể tích hay trọng […]