giải thích về B/L (Bill of Lading)

B/L (Bill of Lading) là gì?

B/L (Bill of Lading) là gì? B/L (Bill of Lading) là gì? là chứng từ được hãng tàu cung cấp cho người gửi hàng, sau khi đặt booking. B/L phải thể hiện các thông tin về hàng hóa. Phải có chữ ký của đại diện được ủy quyền của người vận chuyển, người gửi hàng […]