siêu trong là như thế nào ?

Hàng siêu trường , siêu trong là như thế nào ?

  1. Thế nào là hàng siêu trường, siêu trọng Là hàng không thể tháo rời (chia nhỏ), khi xếp lên phương tiện vận chuyển có một trong các kích thước bao ngoài (của phương tiện và hàng xếp trên phương tiện) đo được như sau: Chiều dài lớn hơn 20 mét; Chiều rộng lớn […]