Tại sao bảo quản thực phẩm bằng máy hút chân không lại tốt hơn?