Ưu điểm của phương thức chuyển phát nhanh thực phẩm khô đi Indonesia bằng đường hàng không